Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

owczuh
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viazupkaaa zupkaaa
owczuh
owczuh
9252 d4f4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
owczuh
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viairmelin irmelin
owczuh

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi vianowaczi nowaczi
owczuh
7217 cc99 500
owczuh
owczuh
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustfeel justfeel
owczuh
7675 d358
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viairmelin irmelin
owczuh
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam vianowaczi nowaczi
owczuh
owczuh
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
owczuh
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viaover-land over-land
owczuh
2225 d27e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaover-land over-land
owczuh
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub kobiety, która nie może z nią konkurować.
Reposted fromcel cel viacomiendolirica comiendolirica
owczuh

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
owczuh
9877 2fde
Reposted fromcalifornia-love california-love viaehh ehh
owczuh
owczuh
7922 ccb2
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajustfeel justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl